Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

Τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου είδε όλη η Ινδία! {Περιμένετε να εμφανιστεί το βίντεο και -ει δυνατόν- μην ανοίξετε τους συνδέσμοιυς κάτω από αυτό. Δυστυχώς είναι ενσωματωμένοι στο βίντεο και δεν απενεργοποιούνται)