Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

« ΑΥΤΟΣ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ »


Δημοσιεύτηκε 25 Οκτωβρίου 2014. Συντάκτης: 


« ΑΥΤΟΣ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ »

Γενήθηκε σ᾿ ἕνα ἀσήμαντο χωριό ἀπό μιά ἁπλοϊκή γυναίκα.
 • Ποτέ του δέν πῆγε σέ σχολείο.
 • Ποτέ του δέν εἶχε οἰκογένεια ἤ σπίτι.
 • Ποτέ του δέν ἴδρυσε σχολεῖο· ὅλα ὅμως τά σχολεία μαζί, δέν μποροῦν νά καυχηθοῦν ὅτι ἔχουν περισσότερους μαθητές ἀπό ὅσους ἔχει Αὐτός.
 • Ποτέ του δέν ἔγραψε βιβλίο· καί ὅμως, οἱ βιβλιοθῆκες ὅλου τοῦ κόσμου δέν μποροῦν νά χωρέσουν, τά βιβλία πού γράφτηκαν γι᾿ Αὐτόν.
 • Ποτέ του δέν ὁδήγησε στρατούς, ἀλλά κανένας στρατηλάτης, δέν εἴλκυσε περισσοτέρους ἐθελοντές ἀπό Αὐτόν.
 • Ποτέ του δέν ἑξάσκησε τό ἐπάγγελμα τοῦ γιατροῦ· καί ὅμως, θεράπευσε περισσότερες καρδιές ἀπ᾿ ὅσα σώματα θεράπευσαν ὅλοι οἱ γιατροί τοῦ κόσμου.
 • Δέν εἴχε πού τήν κεφαλή κλίνη, (Ματθ. Η΄ : 20) πάντα ἐμφανιζόταν μόνος του.
 • Ἦταν 33 ἑτῶν, ὅταν οἱ πολιτικές καί θρησκευτικές ἀρχές στράφηκαν ἐναντίον του.
 • Οἱ δικοί του τόν ἐγκατέλειψαν· τόν πήραν οἱ ἐχθροί του καί μέ εἰρωνείες τόν καταδίκασαν. Ὅταν πέθανε τόν ἔβαλαν σ᾿ ἕνα τάφο δανεικό.
 • Ἔχουν περάσει ἀπό τότε 20 ὁλόκληροι αἰῶνες· καί ἐξακολουθεῖ νά εἶναι ἔως σήμερα, ἡ κεντρική μορφή τῆς ἀνθρωπότητος.
 • Ὅλοι οἱ στόλοι πού ἔπλευσαν ποτέ· καί τά πανεπιστήμια, ἐάν μποῦν μαζί· δέν μποροῦν νά ἐπηρεάσουν τή ζωή τῶν ἀνθρώπων πάνω στή γῆ τόσο, ὅσο Ἑκείνη ἡἘξαίσια καί Μοναδική Ζωή, ὁ αἰώνιος Διδάσκαλος, ὁ Γιατρός, ὁ Ἀρχηγός πού λέγεται:
 ΧΡΙΣΤΟΣ

-------------------------------------

Πηγή: http://www.hristospanagia.gr/?p=32856