Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014

Ταπεινοφροσύνη

Άγιος Τύχων ο Θαυματουργός επίσκοπος

Σήμερα εορτάζει ο Άγιος Τύχων, ο θαυματουργός επίσκοπος Αμαθούντος της Κύπρου.

Νηστεία. Επιτρέπεται το ψάρι. 

Είπε ο αββάς Ησαΐας: «Όποιος έχει ταπεινοφροσύνη,

γλώσσα δεν έχει για να ελέγξει τον έναν που είναι αμελής

ή τον άλλον που είναι ασεβής·

ούτε μάτια έχει, για να παρατηρεί τα ελαττώματα άλλου·

ούτε αυτιά έχει, για να ακούει όσα δεν ωφελούν την ψυχή του·

 και δεν έχει να μιλήσει σε κανέναν για τίποτε, παρά μόνο για τις αμαρτίες του·

αλλά και με όλους τους ανθρώπους έχει ειρηνικές σχέσεις.

Όχι για κάποια φιλία, αλλά για χάρη της εντολής του Θεού (Μάρκ. 9:50).

Αν κανείς δεν βαδίζει τον δρόμο τούτο, ακόμα κι αν νηστεύει έξι μέρες

η επιδοθεί σε μεγάλους αγώνες,

χαμένοι πηγαίνουν όλοι του οι κόποι".

Γεροντικόν