ΕΣΤΙΝ ΟΥΝ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!

..ΕΣΤΙΝ ΟΥΝ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ! ΚΑΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ.. Στράβων, αρχαίος ¨Ελλην γεωγράφος...

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016

Έχετε μήνυμα: εύχομαι να μάθω κι άλλα από σας όχι με λόγια αλλά από τον τρόπο ζωής σας. Ομιλία π. Ανδρέα Κονάνου