Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017

Η αληθινή επιστήμη είναι η επιστήμη της καθαρής καρδιάς!

Άγιος Σπυρίδων, Επίσκοπος Τριμυθούντος ο Θαυματουργός

Ο Άγιος να πρεσβεύει για όλους μας! Αμήν!