Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

Η Αγία Βαρβάρα η Μεγαλομάρτυς - 4 Δεκεμβρίου

Μεγαλομάρτυρος Aγ Βαρβάρας παρακλητικός κανόνας

"Η προσευχή δρα μέσα και έξω από το σώμα μας μέχρι ο Κύριος να το μετασχηματίσει από σώμα ταπεινώσεως σε σώμα δόξης Αυτού""Όταν ζούμε μέσα στο πνεύμα των εντολών του Ευαγγελίου, είμαστε ήδη θεωμένοι, διότι η πνευματική ζωή, μας διαπερνά ολόκληρους.
Δόθηκε σε μας η εντολή να αγαπάμε. Η αγάπη, μάς ενώνει όλους πνευματικά. Η πληρότητα της αγάπης, μάς οδηγεί να αγαπάμε μέχρι αυτολήθης (μέχρι να ξεχνάμε τον εαυτό μας), μέχρι αυτομίσους.
Το νόημα της ζωής του προσευχόμενου με ένταση ανθρώπου είναι όμοιο με απέραντο ωκεανό ζώντος ύδατος.
Το πνεύμα μας πλουτίζει ακατάπαυστα όχι τόσο με πλήθος νέων λόγων ή εννοιών όσο με την εμβάθυνση των αποκτηθέντων βιωμάτων.

Για χρόνια η διαρκής εναλλαγή καταστάσεων οδύνης και παρακλήσεως μέσα μας, που κατέρχεται από τον ουρανό διαπαιδαγωγεί το πνεύμα μας κάνοντάς το ικανότερο να προσλαμβάνει νέες μορφές σκέψης γενικά.
Ο νους συνηθίζει να σκέπτεται όλο τον κόσμο και η καρδιά να εύχεται μέσα της με πόνο αγάπης για όλο τον κόσμο στο σύνολό του.
Τέτοια πνευματική σύνθεση έχει η ώριμη προσευχή του χριστιανού που παρίσταται στον Θεό με όλο του τον νου και όλη του την καρδιά και την ένωση αυτών των δύο σε ένα.[....]

Η προσευχή είναι ενέργεια ιδιαίτερης τάξεως. Είναι ένωση δύο ενεργειών, της δικής μας κτιστής και της Θείας άκτιστης. Καθώς είναι τέτοια δρα και μέσα στο σώμα μας και έξω από αυτό. Ακόμη επίσης δρα και εκτός του κόσμου, του χώρου και του χρόνου. Όταν βρισκόμαστε σε μακάριο δέος από την όραση της αγιότητας του Θεού η προσευχή μας γίνεται ισχυρή ορμή του πνεύματος που διαρρηγνύει τον στενό κλοιό της βαριάς ύλης. Το σώμα που μας δόθηκε οφείλει να πνευματοποιηθεί. Το βιολογικό σώμα από σάρκα και αίμα δεν είναι σε θέση να ακολουθήσει πίσω από το Πνεύμα και με όλη του την ορμή προς τον Αιώνιο Θεό. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός θα μετασχηματίσει το σώμα της ταπείνωσής μας μέχρι να γίνει αυτό σύμμορφο με το σώμα της δόξης Του με τη δύναμη που έχει να υποτάξει σε Αυτόν τα πάντα.
Ω, η θαυμαστή δωρεά της προσευχής! Στην ορμή της προς τον Θεό Πατέρα δεν γνωρίζει χορτασμό. Με αυτή εισερχόμαστε σε άλλη μορφή της ύπαρξης, που σε ποιότητα υπερβαίνει τον κόσμο τούτο.
Η προσευχή όταν δεν διεγείρεται από τη μέθη της φαντασίας και όταν δεν χειραγωγείται από τη λογική της φιλοσοφίας αναζητά δρόμους και ακόμη εκεί όπου δεν υπάρχουν δρόμοι. Στην αναζήτηση αυτή μια εσωτερική διαίσθηση οδηγεί την ψυχή που είναι δεμένη από τις αόρατες αλλά άλυτες αλυσίδες της αμαρτίας που δεν σπάζουν από τις δικές μας δυνάμεις αλλά μόνο από τον Παντοκράτορα Θεό και Σωτήρα μας".

------------------------------------
Διασκευασμενες επιλογές 
από το βιβλίο (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ, 
Γέρ. Σωφρονίου του Έσσεξ


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 4- ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΜΕΡΟΣ 1 -ΨΑΛΛΕΙ Ο ΘΕΟΔ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ
Η Παναγία μας επιστράτευσε όλους & μας είπε: Κάντε προσευχή για να μην γίνει πόλεμος...
ΥΙΙΚΟΝ ΟΦΛΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΝ ΤΟΝ ΚΟΥΔΟΥΜΙΑΝΟΝ, ΤΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΝ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΟΝ


Δεκεμβρίου 2, 2016 Αναστασίου Κουδουμιανού σήμερον η μνήμη, Αγίου Γέροντος της Κρήτης 

Σήμερα 2-12-2016 κλείνει συναπτή τριετία, από της οσιακής κοιμήσεως του μεγάλου Γέροντος Αναστασίου του Κουδουμιανού! 

Υπήρξε, παγκόσμιος ευεργέτης με την διάπυρη προσευχή και την εμπειρική διδασκαλία του. Μεγίστη, αφανής, προφητική μορφή! 

Αγιοπατερικό ανάστημα, ανεπιτήδευτης απλότητας, αρχοντιάς, θεολογίας και θεοπτίας! Με άπειρη ευγνωμοσύνη, σήμερα, για όσα έπραξε για όλη την εκκλησία, τον καθικετεύω και τον παρακαλώ: 

Γέροντα μου! Πνευματοφόρε και Εν - Χριστωμένε, ο των πάλαι οσίων ισοστάσιε και πάντων των θεουμένων ισόκυρε, της Θηβαϊκής ερήμου νοερόν εκβλάστημα και των εκείνης αββάδων εν τοις εσχάτοις εφάμιλλε, ακαταπόνητε σκυταλοδρόμε του Πνεύματος και γλυκόφθογγη λύρα του φθέγματος, Εραστά της κατά Χριστόν ατιμίας και της Χριστομιμήτου ταπεινώσεως απροκάλυπτε εκφραστά, Της Χριστοειδούς αγάπης κρυστάλλινε αγωγέ και εις την οδόν της Μετανοίας εμπειρογνώμονα οδηγέ, Ανιχνευτά των ουρανίων θαλάμων και επόπτα των καταχθονίων του Άδου, των θείων δογμάτων ακραιφνή υποφήτα και των αγίων γραφών θεοδήγητε ερμηνευτά. 

Της εσωκαρδίου ευχητικής αυτενέργειας κάτοχε και της νοεράς εργασίας απλανέστατε πρόβολε, της εκκλησιογενούς θεραπείας καθηγητά και της δεινής αποστασίας απερίτμητε στηλιτευτά, της Καινής Διαθήκης προφήτα και των τον ζόφον αποποιησαμένων τηλαυγέστατε φωτοδότα. 

Ο υπό του Ακτίστου Φωτός, έτι ζων, πλειστάκις καταυγασθείς, και υπό των αγγέλων εις τα απώτατα των Γραφών περιηγηθείς. Ο τα άρρητα καθ΄εκάστην θεασάμενος και εις τον γνόφον της αληθούς θεογνώσιας μεμυημένος. 

Ο την βαθείαν καρδίαν ησυχαστικώς ευρήσας και εκείσε, πυρίνω νοϊ, τα υπερφυή κατοπτεύσας, ο την σαλότητα ως ασπίδα της ενδοκαρδίου χάριτος χειρισθείς και την αγία απλότητα ως βασιλικήν αλουργίδα ασμένως περιβληθείς. 

Ο διορατικήν διόπτρα διακατέχων και με προορατικήν ενάργειαν τα μέλλοντα εξιστορών, πρέσβευε εις τον Αρχιποίμενα υπερ ημών, ίνα περίσσευμα ερωτικής αναφοράς δι΄Αυτόν προσαποκτήσωμεν, εκ των παθών λυτρωθώμεν, εκ της αμαρτίας εαυτούς αγνίσωμεν, την αληθή θεολογίαν μή αδικήσωμεν, τον πλησίον αγαπήσωμεν, την ισόβιον Μετάνοιαν εγκολποθώμεν, το κατά φύσιν διασώσωμεν και της υπερ φύσιν αλήκτου βιοτής αξιωθώμεν. 

Ταις ικεσίαις ταις σαις και πάντων των μετά σού αγαλλομένων, εις την πανευφρόσυνον παστάδα της Αϊδίου Τρισσοφαούς Θεαρχίας. 
Αμήν. 

Αρχιμ. Αντώνιος Φραγκάκης Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας.

Πηγή


Σημείωση ιστολογίου: Η αναδημοσίευση αυτή, πέρα από την τιμή στην πανεύφημον μνήμη του οσίου Γέροντος Αναστασίου Κουδουμιανού, έγινε επίσης για να αποδώσει τα εύσημα στον δημιουργό του θεόπνευστου και κατανυκτικού αυτού αφιερώματος Αρχιμ. Αντώνιο Φραγκάκη, Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως  Γορτύνης και Αρκαδίας,  για τη θεία έμπνευση και την άριστη χρήση  της λόγιας εκκλησιαστικής μας γλώσσας, ο πλούτος της οποίας πηγάζει από το Πανάγιο Πνεύμα. Ο καλός Θεός δια πρεσβειών του αγίου Γέροντος να εμπνέει τους σεμνούς υμνογράφους της Εκκλησίας μας, ώστε  και την υπέροχη γλώσσα μας να διασώζουν και να χειρίζονται εντέχνως και την Αγιότητα να διακονούν και να την προβάλουν επαξίως προς δόξαν Θεού. Αμήν.

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

Είπε ο 'Αγιος Πορφύριος:
ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ

Παρακλητικός Κανών Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου στη γιορτή του, 2 Δεκεμβρίου 2015

Ἡ ἀντιμετώπιση τῶν πειρασμῶν. Ἀββᾶ Δωροθέου.18ο.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 1...

Π. ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΙΑ ΑΓΙΟ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

Ὁ Γέροντας σώζει ἀπὸ θάνατο
Κάνοντας κλικ στην εικόνα ή στον τίτλο ακριβώς αποπάνω μεταφέρεστε στην επίσημη ιστοσελίδα του Αγίου Πορφυρίου. Η χάρη του να μας ενδυναμώνει όλους και από κει που βρίσκεται τον παρακαλούμε να δέεται για να βρούμε την αγάπη του Χριστού στην καρδιά μας, όπως τόσο πολύ επέμενε πως μας χρειάζεται περισσότερο απ΄όλα.


Ὄχι πολλά λόγια στά παιδιά, ἀλλά πολλή προσευχή.Ἁγίου Πορφυρίου.Ἀρχ. Σάββα Αγιορειτου..

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Η ΘΕΙΑ ΧΑΡΙΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ- Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ

"Ποτέ δεν τονίζουμε σε κάποιον την αδυναμία του"Σε στέλνει ο Γέροντάς σου σε κάποιους επισκέπτες και σού ξεφεύγει μια κουβέντα.

Αργότερα σού λέγει ένας αδελφός σου:

«Πως σού ξέφυγε αυτή η κουβέντα; Αλλά τέτοιος είσαι πάντα».

Καλύτερα να φας την γλώσσα σου, παρά να  μιλήσεις έτσι. 

Ουδέποτε προσβάλλομε ή λυπούμε άνθρωπο, ουδέποτε τον κάνομε να νιώσει στερημένος, ελαττωμένος, να νιώσει κατωτερότητα, διότι του σκοτώνομε την ψυχή. Αυτός ο άνθρωπος θα τραυματισθή και δεν θα μπορή να επιτύχη στην ζωή του.

Αναθέτεις σε κάποιον να ψάλη, και εκείνος κάνει λάθος τον ήχο και τότε του λες: «Πάλι πήρες στραβά το τροπάριο».

Κάθε φορά που θα πηγαίνη να ψάλη, θα το θυμάται και θα λέη: Πρέπει να προσέξω μην το πάρω στραβά. Καί θα το παίρνη πάλι στραβά. Ποιός θα φταίη; Αυτός που του έκανε την παρατήρησι.

Ποτέ δεν τονίζουμε σε κάποιον την αδυναμία του, το πρόβλημά του. Ποτέ δεν του υπενθυμίζουμε την κακία του, την αμαρτία του. Μόνον τον έπαινο χρησιμοποιούμε, αλλά τον ευγενή έπαινο, όχι τον αφελή.

Διότι ο άνθρωπος ουδέποτε διορθώνεται με ονειδισμό, όπως και με παρατήρηση. Πρέπει να είναι πολύ άγιος, για να δεχθή να διορθωθή με τον ονειδισμό, την υπόδειξι ή την παρατήρησί σου. Αλλά, εάν ήταν τόσο άγιος, δεν θα είχε αυτό το ελάττωμα, για το οποίο χρειάσθηκε να του κάνης παρατήρησι εσύ.

Αφού λοιπόν το έχει, το μόνο που χρειάζεται, είναι ο άκρος σεβασμός σου, για να μπορέση κάποτε να ταπεινωθή και να διορθωθή, βλέποντας την δική σου ειρήνη, πραότητα, ταπείνωσι, αγάπη, μακροθυμία, χρηστότητα, επιείκεια, γλυκύτητα… Μόνον όποιος έχει αυτές τις αρετές μπορεί να διορθώση κάποιον άλλον….
-------------------------------------------------------------
«Νηπτική ζωή και ασκητικοί κανόνες», 
ερμηνεία κανόνων Μ.Αντωνίου, 
Αρχ. Αιμιλιανού Σιμωνοπετρίτου

Πηγή: stavkoum.blogspot.com