ΕΣΤΙΝ ΟΥΝ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!

..ΕΣΤΙΝ ΟΥΝ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ! ΚΑΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ.. Στράβων, αρχαίος ¨Ελλην γεωγράφος...

Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

10. Πρός Ἐφεσίους, Κεφ.1, στ. 14, Ὁ «Ἀρραβῶνας» ... Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορεί...