ΕΣΤΙΝ ΟΥΝ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!

..ΕΣΤΙΝ ΟΥΝ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ! ΚΑΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ.. Στράβων, αρχαίος ¨Ελλην γεωγράφος...

Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Τίμιος Σταυρός,Τό ἰσχυρότερο ὅπλο μας.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 19-3-2017