ΕΣΤΙΝ ΟΥΝ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!

..ΕΣΤΙΝ ΟΥΝ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ! ΚΑΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ.. Στράβων, αρχαίος ¨Ελλην γεωγράφος...

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Oi περιπέτειες ενός προσκυνητού ΙΕ΄ ~ Ιερομονάχου Σάββα Αγιορείτου